Pište

info@wilmar.cz

Volejte

+420 775 945 627

Pište

info@wilmar.cz

Volejte

+420 775 945 627

Protipožární dveře

Protipožární dveře jsou konstruovány, aby zabránili rychlému šíření ohně a tepelného toku. Protipožární dveře se dělí do skupin dle požární odolnosti.

Požární odolnost je časový úsek, po který odolávají plamenům a vysokým teplotám. Tento časový úsek se uvádí v minutách v základní hodnotové stupnici  1 S, 30, 45, 60, 90, 120, 180.

Požární úzávěry se z hlediska kritérií požární odolnosti na dle ČSN 730810 dělí na:

EW – omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
EI – bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.